Penganugerahan Doctor Honoris Causa Sri Sultan Hamengkubuwono X